IMTE s.r.o. & Mgr. Stanislav Zapletal

Kurz zrušen ze zdravotních důvodů!

Biodynamika:
Tři těla, primární respirace a embryologické síly

28.6. - 1.7. 2017

Postgraduální výcvik v kraniosakrální biodynamice s Franklynem Sillsem a Cherionnou Sills

Záměrem kurzu je prohloubení chápání biodynamických principů v klinické práci. Postupně budeme procházet několik percepčních a klinických cvičení, které účastníkům pomohou ujasnit si a hlouběji proniknout do těchto pojmů a jevů. Může to mít přímý vliv na klinické výsledky, protože se praktikantovi budou snáze vést ošetření. Prohloubí se jeho důvěra v inteligenci, která je v lidském systému přítomna.

Vítejte na stránkách IMTE s.r.o.

Společnost IMTE s.r.o. nabízí svým klientům nadstandardní fyzioterapeutickou péči v nestátním zdravotnickém zařízení za přímou platbu s využitím technik kraniosakrální terapie, viscerální terapie, osteopatické techniky, masáže, reflexní terapii chodidla, rodinné konstelace a další...

Pro zájemce z řad fyzioterapeutů, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků organizujeme konference, kurzy, školení či krátké přednášky, na kterých si mohou rozšířit své terapeutické znalosti či získat informace z úplně nového oboru.

Při organizování našich akcí spolupracujeme s předními odborníky jak z České republiky tak ze zahraničí. Mgr. Stanislav Zapletal je taktéž externím spolupracovníkem Katedry fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Firma IMTE s.r.o. již dříve vydala knihu Viscerální terapie a provozuje další aktivity jako je doplňkový prodej potravinových doplňků a další...

Veškeří terapeuti jsou plně kvalifikovaní s vysokoškolským vzděláním a řadou odborných kurzů. Svým klientům nabízíme veškerou péči v nových, příjemně zařízených prostorách v Kroměříži.

Cílem firmy je zapojit klienty do aktivního přístupu ke svému zdraví.

Copyright © IMTE s.r.o. [ www.imte.cz ] 2007-2009, all rights reserved. Webmaster [ www.zarsky.net ]