Fyzioterapie

Co je fyzioterapie?

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů vcetne funkcí psychických.

Fyzioterapie se uplatnuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

K diagnostice pohybového aparátu používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu, ergonomickému poradenství.

K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní, mechanické podněty, gravitace, teplo, chlad, tlakové a vztlakové síly vodního prostředí uplatněné ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie, ergonomické poradenství. Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie i podněty ostatních fyzikálních médií z arteficiálních zdrojů (jako účinky mechanické, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole).

Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetne funkcí psychických.

Fyzioterapie se uplatňuje ve většině klinických oborů u většiny diagnóz, spojených s poruchou funkcí.

Fyzioterapii provádí výhradně fyzioterapeut, který získal vzdělání dle schválených studijních programů MZČR , v současné době je to vysokoškolské vzdelání ( Bc., Mgr.)

Smluvní pojišťovny

Společnost IMTE s.r.o. má smlouvu s následujícími zdravotními pojišťovnami:
VZP, ZPMV, CNZP, VoZP, RBP

Pacientům s předpisem FT 06 od ošetřujícího lékaře je indikovaná fyzioterapie v rozsahu základní péče plnně hrazena z veřejného zdravotního pojištení. V ostatních případech si klient péči hradí sám.

Copyright © IMTE s.r.o. [ www.imte.cz ] 2007-2009, all rights reserved. Webmaster [ www.zarsky.net ]