Námi nabízené terapie

FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciální), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

Více informací o fyzioterapii

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální terapie je jemná, manuální technika, která pomáhá odhalit a odstranit nerovnováhu v cranoisacrálním systému, jejíž příčinou může být smyslová, motorická nebo neurologická dysfunkce. Kranoisakrální systém se skládá z membrán a mozkomíšní tekutiny, které obklopují a chrání mozek a míchu. Systém se rozprostírá od lebky, přes obličej a ústa a dolů až ke křížové kosti nebo kostrční oblasti. Jemná manuální terapie prováděná na kranisakrálním systému zlepšuje přirozené léčebné procesy těla a ukázala se být účinná u široké řady medicínských problémů, které měly co dělat s neurologickou dysfunkcí. Mezi tyto stavy zahrnujeme bolesti hlavy, bolest krku a zad, TMJ dysfunkci, chronickou únavu, oční problémy, potíže s motorickou koordinací, endogenní deprese (tlak), hyperaktivita, porucha z nedostatku pozornosti, poruchy centrálního nervového systému a mnohé další.

Více informací o kraniosakrální terapii

VISCERÁLNÍ MANIPULACE

Viscerální manipulace/terapie je manuální technika umožňující funkční diagnostiku a především terapii funkčních poruch vnitřních orgánů, způsobených poruchou volného pohybu jednotlivých orgánů ve svém závěsném aparátu. Koncept viscerální terapie předpokládá, že zdravé orgány mají fyziologický pohyb. Jedná se o vzájemně provázaný pohyb, který je umožněn díky serózním membránam, které obalují orgány, a díky fasciím, vazům a ostatním tkáním, které je spojují s ostatními součástmi organismu.

Copyright © IMTE s.r.o. [ www.imte.cz ] 2007-2009, all rights reserved. Webmaster [ www.zarsky.net ]